ПСК ІНФОЦЕНТР - Програмне забезпечення
Підприємство споживчої кооперації “Центр інформаційних технологій”
35 років на ринку інформаційних технологій


 

ТіС-Бухгалтерія

Зручна програма для автоматизації ведення бухгалтерського обліку в малих і середніх підприємствах та організаціях з обліку товарних, грошових і розрахункових операцій, що відповідає діючій методології бухгалтерського обліку в Україні.

В межах програми автоматизовано:

  • синтетичний і аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей і коштів
  • кількісно - сумовий облік матеріальних цінностей
  • облік основних засобів
  • податковий облік
  • бухгалтерська звітність

Основні функції програми:

Введення касових операцій, заведення прибуткових та видаткових касових ордерів, формування касових звітів, журнал реєстрації касових ордерів (форма КО-3а)), ведення касової книги.

Обробка виписок з банку,виписка платіжних доручень, реєстр платіжних доручень, заведення виписок банку, заяви на переказ готівки, групування рахунків за виписками банку.

Формування звіту про єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в електронному та паперовому вигляді. Можливість передачі звіту в форматі XML-файлу в інші програми, такі як MeDOC, Соната. .

Обробка товарно-грошових звітів матеріально-відповідальних осіб, заведення прибуткових та видаткових накладних по звітам, одержання підсумків за період. Ведення журналу інших операцій.

Формування оборотної відомості по рахунках та Головної книги. Заведення сальдо та оборотів по рахункам в розрізі об'єктів аналітичного обліку, відомості для контролю облікових операцій (внутрішнього переміщення), відомість дебіторів та кредиторів.

Відомості розрахунків з партнерами за будь-який період. Друк акту звірки розрахунків з торговими партнерами та відомості боржників. Розрахунок пені за прострочені платежі або товари.

Роботи та послуги. Заведення договорів на виконання робіт або послуг. Друк рахунків та актів виконаних робіт. Ведення журналів по виписаним рахункам та актам виконаних робіт.

Кількісно-сумовий облік. Формування реєстру роздрібних цін, заведення прибуткових та видаткових накладних, акти на списання та переоцінку товарів. Формування замовлення на поставку товарів, оборотних відомостей, проведення інвентаризації, формування прайс-листів.

Податковий облік. Виписка податкових накладних, формування реєстру отриманих і виданих податкових накладних. Складання податкової декларації з податку на додану вартість та додатків до неї. Формування уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ.

Облік основних засобів. Ведення довідника інвентарних об’єктів, заведення залишків основних засобів на початок місяця, введення первинних документів по руху основних засобів, нарахування амортизації за місяць, формування обігової відомості, інвентаризація основних засобів.

Бухгалтерська звітність. Формування документів для фінансової та іншої звітності. Створення макетів документів, відношень для внутрішньо-документного та міждокументного контролю інформації. Заведення чи розрахунок даних по вибраних звітних документах.


 

© ПСК ІНФОЦЕНТР 2015